Företaget

Stamford grundades redan hösten 1990. Under åren som följde utvecklades företaget från ett renodlat konsultföretag till ett företag med produktinriktad verksamhet. Produkterna består idag främst av branschanpassade lösningar för fastighetsbolag och detaljhandel. I november 2008 förvärvade vi ECS systemet från Benefit AB för att komplettera våra lösningar till butik. Sedan hösten 2016 finns också ett stockholmskontor med mer konsultinriktad verksamhet mot försäkring och offentlig sektor.

Vår affärsidé går främst ut på att skapa lönsamma affärer för våra kunder. Det sker genom anpassningsbara system och hög branschkompetens. Dessutom samarbetar vi med olika partners för att kunna erbjuda våra kunder de bästa helhetslösningarna.

Grundläggande värderingar som styr vårt handlande:

Vinstdrivande långsiktighet
Kontrollerad tillväxt
Sunda affärer med våra kunder
Vi ska trivas på jobbet