Anpassningsbara standardprodukter

Tre av fyra svenska hamnar, liksom flera utanför landets gränser, använder vårt egenutvecklade system Portit, ett kombinerat affärs- och verksamhetssystem som täcker in alla processer som krävs för att driva en hamn, gods- eller containerterminal. Portit består av flera olika moduler som kan användas var och en för sig eller i kombination beroende på det aktuella behovet. Systemet utvecklades ursprungligen för hamnar men går att anpassa även för andra typer av transportslag.

Gate hanterar alla frågor kopplade till inpassering, till exempel ansökningar, behörighetskontroller, utfärdande av kort och koder och fakturering. Gate är en del av Portit-systemet men kan även användas helt fristående.

Samma sak gäller EAM, Enterprise Asset Management, som ger stöd för resurseffektiv planering och uppföljning av underhållsåtgärder för exempelvis fordon och maskiner.

Alla våra egenutvecklade system går antingen att använda direkt som de är eller att anpassa och vidareutveckla för att tillgodose specifika kundbehov. Beroende på kundens önskemål kan driften av de olika systemen läggas antingen hos oss på Stamford eller hos kunden, och vi levererar också support till de kunder som väljer att drifta själva.