Företaget

Stamfordbolagen har unik kompetens inom områdena logistik, detaljhandel och ERP. I mer än 25 år har vi levererat programvaror, tjänster och skräddarsydda lösningar till kunder, med mycket höga krav på driftsäkerhet i sina verksamhetskritiska system.

Stamford tillhör Addnode Group AB koncernen och har nära samarbete med koncernens olika bolag. Genom denna samverkan har vi representation inte bara i Stockholm och Karlstad utan även i andra delar av Sverige och Europa.

Välkommen till Stamford!