Konsultuppdrag

Vid sidan av att leverera systemlösningar och support kopplad till dessa så åtar vi oss också längre eller kortare konsultuppdrag. Våra konsulter kombinerar hög branschkompetens med djupt tekniskt kunnande inom sina respektive specialområden, vilket gör att de har kort startsträcka och därmed snabbt kan hjälpa dig med dina utmaningar.