Kundanpassade lösningar

Kärnan i Stamfords erbjudande är förvaltningsuppdrag där vi kombinerar teknisk specialistkompetens med djup förståelse för kundens bransch och situation, för att skräddarsy precis rätt lösning vid varje tillfälle. Vi hjälper också våra kunder att förnya befintliga system som behöver vitaliseras, och utvecklar helt nya lösningar när så behövs.

På den tekniska sidan är vi marknadsledande i Norden på Progress, ett driftsäkert och tryggt val där vi har mångårig erfarenhet, men vi arbetar också med flera andra typer av system.

Våra uppdrag handlar ofta om att se över och effektivisera en leveranskedja eller ett flöde av tjänster och information, när kunden står inför nya utmaningar eller helt enkelt vill göra sin process mer långsiktigt hållbar. Det kan handla om exempelvis kampanjhantering, prissättning, beställnings- eller inpasseringssystem, där våra datamodeller används i kombination med lättillgängliga användargränssnitt.

Exempel på branscher som vi kan särskilt väl är logistik, detaljhandel, hamnar och terminaler, försäkringar och försvar – men vi är också erkänt skickliga på att snabbt sätta oss in i förutsättningarna och villkoren i en helt ny bransch.

Anpassningsbara produkter

Flera av de lösningar som vi utvecklat åt tidigare kunder kan vi i dag erbjuda som fristående system även till andra. Antingen direkt som de är ”off the shelf”, eller – mer vanligt – som kärnan i en ny lösning, där vi spinner vidare på systemets grundidé och utvecklar det vidare för att passa varje kunds specifika behov. Beroende på kundens önskemål kan driften av det färdiga systemet läggas antingen hos oss på Stamford eller hos kunden, och vi levererar också support till de kunder som väljer att drifta själva.

Stamford Retail System (Stars) är byggt för dagligvaruhandeln och ger stöd för prishantering, lagerhantering, beställningar och krossrapportering.

Electronic Commerce Solutions (ECS) är ett komplett butiksdatasystem som inkluderar kassahantering, kundorder, fakturering och integrering mot extern webbshop.

Stamford Pricing System (SPS) säkerställer rätt pris vid rätt tillfälle till varje kund, och ger också stöd i att välja rätt avtal för just den kunden. Lär mer i vårt produktblad.

Affärssystemet Hero – Hyra, Ekonomi, Redovisning och Order – används av bostadsrättsföreningar och framför allt av deras förvaltare.

Tre av fyra svenska hamnar, liksom flera utanför landets gränser, använder PortIT, ett kombinerat affärs- och verksamhetssystem som täcker in alla processer som krävs för att driva en hamn, gods- eller containerterminal. Portit består av flera olika moduler som kan användas var och en för sig eller i kombination beroende på det aktuella behovet. Läs mer om några av modulerna i nedanstående produktblad.
-  Stamfort PortIT Terminalsystem (TOS)
-  Stamford Docker Personalportal
-  Genom ett samarbete med Unikie kan vi även tillhandahålla deras POLO app integrerad med PortIT.

Gate hanterar alla frågor kopplade till inpassering, till exempel ansökningar, behörighetskontroller, utfärdande av kort och koder och fakturering. Gate är en del av Portit-systemet men kan även användas helt fristående. Lär mer i vårt produktblad.

Med föraviseringssystemet Preadvice kan åkerier föranmäla både containergods och lösgods innan transporten anländer till terminalen. Detta effektiviserar processen och kortar väntetiderna, vilket har positiva effekter på både ekonomin och miljön. Preadvice fungerar lika bra i Portit-miljön som integrerat med andra terminalsystem. Läs mer i vårt produktblad.

Guru är ett beredningssystem för elbranschen som hanterar allt från ekonomiska kalkyler till tillståndsfrågor, materialbeställningar och dokumentation. (Guru är utvecklat av vårt systerbolag Elpool.)

Konsultuppdrag

Vid sidan av att leverera systemlösningar och support kopplad till dessa så åtar vi oss också konsultuppdrag. Våra konsulter kombinerar hög branschkompetens med djupt tekniskt kunnande inom sina respektive specialområden, vilket gör att de har kort startsträcka och därmed snabbt kan hjälpa dig med dina utmaningar.

Under uppdragets gång kan konsulterna vara placerade antingen på våra kontor eller hos dig som kund, beroende på vad som passar bäst. Vi har många års erfarenhet av distansförvaltning, vilket gör att vi använder medarbetarnas samlade kompetens optimalt och snabbt kan ställa om när det behövs.