Skip to main content

Event

Stamfords systerbolag Evitbe har utvecklat ett SaaS-baserat system för att hantera alla nödvändiga funktioner inför, under och efter ett event. Systemet består i huvudsak av personhantering, bokningar och kommunikationskanaler, som är sammankopplade för att hantera eventets hela livscykel. Alla intressenter har, utifrån respektive roll, access till projektets information och status 24/7.

EventAppen, som skickas ut till gästerna med e-post eller i ett SMS, fungerar på alla enheter som har en webbläsare. Det är en mobil webb-app och därför behöver gästen inte ladda ner från Appstore eller motsvarande. Designen på EventAppen formas efter avsändarens grafiska profil vilket stärker gästens upplevelse.

Kontakt