Skip to main content

Försäkring

Stamford har arbetat med försäkringsbranschen sedan mitten på 90-talet.  Vi levererar konsulttjänster inom såväl projektledning som systemutveckling, med en djup teknikkompetens inom Progressbaserade systemlösningar.

Stamfords första kund inom försäkringsområdet var Afa Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter och försäkrar anställda inom den privata sektorn samt kommuner och regioner. De är fortfarande kund hos oss, och utmaningen här är ofta att öka tillgängligheten och enkelheten för de privatpersoner och företag som använder Afa:s tjänster, utan att tumma på säkerheten och integriteten.

Ett exempel var när den svenska pensionsåldern ändrades. Våra konsulter satt med i kundens egna utvecklingsteam och bidrog med sina djupa kunskaper om både verksamheten och systemen, så att förändringen kunde slå igenom hela systemet på ett smidigt sätt utan att störa användarupplevelsen.

En annan kund inom försäkringsområdet är Bliwa. Totalt en miljon svenskar är försäkrade i Bliwa via sin arbetsgivare eller en medlemsorganisation, och får därmed del av deras försäkringsskydd vid olyckor, sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall.

Kontakt

Möt några av våra kunder inom Försäkring

Afa Försäkring

Konsulter som bryr sig på riktigt