Detta är Stamford

I mer än 30 år har vi på Stamford levererat programvaror, tjänster och anpassade lösningar till kunder med mycket höga krav på driftsäkerhet i sina verksamhetskritiska system. Vi kombinerar hög branschkompetens inom flera sektorer med ett djupt tekniskt kunnande som spänner över flera områden.

Stamford tillhör Addnode Group och vi har ett nära samarbete med koncernens övriga bolag. Vi är drygt 70 personer på kontoren i Stockholm, Karlstad, Göteborg och Malmö, och har flera egna medarbetare på Addnode India i Pune.

Vi är alltid öppna för att diskutera nya spännande kunduppdrag, nya duktiga medarbetare, och nya intressanta bolag att förvärva. Hör gärna av dig till oss för en förutsättningslös diskussion – här hittar du våra kontaktuppgifter.

Vi tror att goda idéer föds i samverkan med andra. Därför sker stora delar av vårt utvecklingsarbete tillsammans med våra kunder, och vi samverkar också med de övriga Addnodebolagen och med flera universitet, branschorganisationer och leverantörer.

Tillsammans med bland andra Göteborgs universitet, Chalmers och ett antal rederier och hamnar deltar vi i innovationsprojektet ”Digitalisering, automatisering och elektrifiering av små och medelstora svenska hamnar”. Projektet leds av RISE, Research Institutes of Sweden.

Vi samarbetar med två institutioner vid Karlstads universitet: Handelshögskolan (informatik samt CTF, centrum för tjänsteforskning) och Institutionen för matematik och datavetenskap. I samarbetet ingår bland annat att vi är mentorer till studenter, ger möjlighet till studiebesök och genomför gästföreläsningar.

Vi är medlemmar i stiftelsen Compare som samlar företag, organisationer och individer med målet att utveckla Karlstadsområdet till en attraktiv digital region med nationell och internationell spets.

Snits står för Samverkan Näringsliv och IT-Studenter, och är en samverkansgrupp kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet där vi har medverkat sedan starten. Genom Snits får studenterna möjlighet att skapa goda relationer till näringslivet redan under studietiden.