Skip to main content

Hamn och terminal

Många hamnmyndigheter både i och utanför Sverige använder Stamfords Portit, ett kombinerat affärs- och verksamhetssystem som täcker in alla processer som krävs för att driva en hamn. Vi är marknadsledande i Norden i detta segment och på kundlistan finns exempelvis Göteborgs Hamn, Stockholms Hamnar, Copenhagen Malmö Port, Stavangerregionen Havn och Faxaflóahafnir (Associated Icelandic Ports).

Flera av hamnkunderna använder även Portits moduler för gods- och containerhantering, som möjliggör en smidig hantering av flöden och transporter i och kring hamnen. Ännu fler av ”våra” terminaler hittar du i Hallands Hamnar, Norrköpings Hamn och Karlshamns Hamn, och totalt har vi 70 procents marknadsandel i Sverige när det gäller gods- och containerterminaler.

Portit består av flera olika moduler som kan användas var och en för sig eller i kombination beroende på det aktuella behovet:

Terminal Operating System (TOS)

Portits terminalsystem är utformat för att stödja terminaloperatörer vid små och medelstora container-, RoRo- och godsterminaler i deras dagliga verksamhet. Containerhantering och resursplanering är två centrala funktioner här, liksom EDI-kopplingar för att automatisera godsflödet och hantera komplexa logistiklösningar.

Produktblad

Port Operating System (POS)

Portits moduler täcker in alla de funktioner som behövs i en hamn.

Docker

Personalportalen Docker kombinerar ett smidigt system för personalplanering med en app där hamnarbetarna i den egna telefonen kan få sina arbetsorder, anmäla intresse för övertid, ansöka om semester och beställa mat.

Produktblad

Gate

Gate hanterar alla frågor kopplade till inpassering som exempelvis ansökningar, behörighetskontroller, utfärdande av kort och koder och fakturering. Systemet hanterar administration för flera låssystem på ett ställe och har stöd för både dynamiska och statiska ISPS-områden (International Ship and Port Facility Security Code). Gate är en del av Portit-systemet men kan även användas helt fristående.

Produktblad

Preadvice

Med föraviseringssystemet Preadvice kan åkerier föranmäla både containergods och lösgods innan transporten anländer till terminalen. Detta effektiviserar processen och kortar väntetiderna, vilket har positiva effekter på både ekonomin och miljön. Preadvice fungerar lika bra i Portit-miljön som integrerat med andra terminalsystem, och har den unika egenskapen att ge stöd för alla godsslag i ett och samma system.

Produktblad

POLO

Genom ett samarbete med Unikie kan vi även tillhandahålla deras POLO-app som är integrerad med Portit. Via appen blir stora delar av Portits funktioner  i samband med fartygsanlöp tillgängliga även för den som inte har inloggning i hamnsystemet, exempelvis anlöpsinformation, serviceordrar, fakturering, kajplanering samt hantering av hållbarhetsmätning och rapportering.

Produktblad

Kontakt

Möt några av våra kunder inom Hamn och terminal

Norrköpings Hamn

Smidigare personalhantering med Docker

Åhus Hamn & Stuveri

Förnyat avtal med Åhus Hamn

Aalborgs Hamn

Var är båten?

Hallands Hamnar

Lyckad föravisering

Göteborgs Energihamn

Bunkringsappen gör fartygslivet enklare