Skip to main content

Infrastruktur

Guru är ett beredningssystem för elbranschen som hanterar allt från ekonomiska kalkyler till tillståndsfrågor, materialbeställningar och dokumentation. Systemet är utvecklat av Stamfords systerbolag Elpool som arbetar med lösningar för bland annat projekthantering, materielberedning och tidskrivning.

Guru

Kunderna finns över hela Sverige och är allt från fåmansbolag till stora entreprenörer med flera hundra beredare. Beredarna är specialiserade på att projektera nybyggnad och underhåll av exempelvis nätstationer, frilednings- och jordkabelnät, och det är dessa specialister som framför allt använder Guru-systemet.

Fördelen med Guru är att det erbjuder stöd för i princip alla uppgifter som beredarna ansvarar för, något som har bidragit till att ge systemet en stark ställning på marknaden. Bland annat kan man i Guru hantera kalkylering, markvärdering, tidredovisning, uppföljning, personaladministration, fakturering och störningsrapportering.

Utbildningar

  • Beredning och kalkyl – 8 timmar
  • Markvärdering – 4 timmar
  • Administratör – 4 timmar
  • Administratör kalkyl – 2 timmar

För mer information eller anmälan maila kontakt@elpool.se eller ring +46 (0)90 – 18 45 40.

Kontakt