Afa Försäkring

Konsulter som bryr sig på riktigt

Bra IT-konsulter måste ha goda kunskaper om de aktuella systemen, men de måste också kunna sätta sig in i kundens verksamhet på djupet. Den som säger det är Henrik Stade, som ser att ”IT-utveckling” och ”verksamhets­­utveckling” är två sidor av samma mynt.

Första gången Henrik Stade tog klivet från IT till verksamheten var på Sveriges Radio Förvaltning, där han från en roll som teknisk förvaltare gick till att bli avdelningschef för systemförvaltningen på beställarsidan. 

Både där och i senare roller inom Stockholms Läns Landsting (numera Region Stockholm) har det varit en stor fördel att Henrik kunnat tekniken, och därmed kunnat översätta verksamhetens behov till ett språk som IT-sidan förstod. Han betonar hur viktigt det är att se till hela kedjan när verksamheten ska utvecklas, och att betrakta alla processer ur både användarens och leverantörens perspektiv.

I maj 2020 klev Henrik för första gången in på Afa Försäkring som nyanställd avdelningschef inom systemutveckling. Här gör man ingen skillnad på om ett projekt benämns som ”verksamhetsutveckling” eller ”IT-utveckling”, utan det handlar helt enkelt om att förenkla, förbättra och öka kundnyttan.

Underlättande IT

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och försäkrar anställda inom den privata sektorn samt kommuner och regioner. Kunderna är alltså både privatpersoner och företag, och utmaningen är ofta att öka tillgängligheten och enkelheten för dem utan att tumma på säkerheten och integriteten.

– Förväntningarna på hur våra tjänster ska fungera ökar hela tiden. Tidigare kanske du hade en förväntansnivå på en musikspelare och en annan på banken, men i dag ska det gå lika fort och vara lika flexibelt överallt. Knappar jag in mina personuppgifter ska ni ha allt om mig. ’Vi måste beställa data från den och den’ – vad är det, jag vill ha svar från dig nu direkt!

Relationen med Stamford ärvde Henrik från sin företrädare, men han påpekar noga att det inte är därför han använder sig av deras konsulter. Nej, det handlar dels om att de kan Afa Försäkrings system på djupet, dels om att de har ett stort engagemang i verksamheten.

– Jag känner att de bryr sig på riktigt, och det är något som jag kanske inte alltid har upplevt hos konsulter tidigare. De förstår helheten i vår verksamhet och vill hjälpa till att utveckla den, och det är något vi värdesätter otroligt mycket, avslutar han. 

Henrik Stade

Avdelningschef systemutveckling på Afa Försäkring