Försvaret

På försvarsområdet har vi jobbat länge med både FMV och Försvarsmakten. Bland annat ligger Stamford bakom ett av de system som används för inventering, redovisning och andra funktioner kopplade till förnödenhetsförsörjning och planering av materielunderhåll (teknisk tjänst).

Vi bistår våra kunder inom försvaret med metodstöd, utbildning, tester och produktion. Vi tar också fram underlag för utveckling och hanterar verksamhet inom alla försvarsgrenar.

En stor fördel är att vi kombinerar spetskompetens om de aktuella IT-systemen med goda kunskaper om de regelverk och normer som styr försvarets verksamhet på logistikområdet, vilket gör att vi snabbt ser vilka ändringar som krävs i systemen när föreskrifterna förändras.