Infrastruktur

Guru är ett Progress-baserat beredningssystem för elbranschen som hanterar allt från ekonomiska kalkyler till tillståndsfrågor, materialbeställningar och dokumentation. Systemet är utvecklat av Stamfords systerbolag Elpool som arbetar med lösningar för bland annat projekthantering, materielberedning och tidskrivning.

Kunderna finns över hela Sverige och är allt från fåmansbolag till stora entreprenörer med flera hundra beredare. Beredarna är specialiserade på att projektera nybyggnad och underhåll av exempelvis nätstationer, frilednings- och jordkabelnät, och det är dessa specialister som framför allt använder Guru-systemet. Fördelen med Guru är att det erbjuder stöd för i princip alla uppgifter som beredarna ansvarar för, något som har bidragit till att ge systemet en stark ställning på marknaden.

Elpools historia började 1988 då Lena Olssons föräldrar startade verksamheten, och Lena och hennes man Anders drev företaget själva under många år. (Lenas pappa hade ett förflutet på Vattenfall och hade också varit med och tagit fram EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, vars branschstandarder än idag används av i princip alla elnätsföretag i Sverige.) Här symboliseras överlämnandet av Elpool till Addnode Group och Stamford i ett gemensamt handslag med Therese Kruse Wikner.