Hamn och terminal

Tre av fyra svenska hamnar använder Stamfords Portit, ett kombinerat affärs- och verksamhetssystem som täcker in alla processer som krävs för att driva en hamn, gods- eller containerterminal. Några av ”våra” terminaler hittar du i Hallands Hamnar, Helsingborgs Hamn och Karlshamns Hamn, och totalt har vi 70 procents marknadsandel i Sverige när det gäller gods- och containerterminaler.

På kundlistan finns även hamnmyndigheter både i Sverige och utanför landets gränser, till exempel Copenhagen Malmö Port, Göteborgs Hamn, Stockholms Hamnar, Norrköpings Hamn, Stavangerregionen Havn, Faxaflóahafnir (Associated Icelandic Ports) och Mariehamns Hamn. Det innebär att vi är marknadsledande i Norden i detta kundsegment.

Portit består av flera olika moduler som kan användas var och en för sig eller i kombination beroende på det aktuella behovet:

Portit Terminalsystem (TOS)

Portit Terminalsystem (TOS) är utformad för att stödja terminaloperatörer vid små och medelstora container-, RoRo- och godsterminaler i deras dagliga verksamhet. Containerhantering och resursplanering är två centrala funktioner här.

Produktblad

Docker

Personalportalen Docker kombinerar ett smidigt system för personalplanering med en app där hamnarbetarna i den egna telefonen kan få sina arbetsorder, anmäla intresse för övertid, ansöka om semester och beställa mat.

Produktblad

Gate

Gate hanterar alla frågor kopplade till inpassering, till exempel ansökningar, behörighetskontroller, utfärdande av kort och koder och fakturering. Gate är en del av Portit-systemet men kan även användas helt fristående.

Produktblad

Preadvice

Med föraviseringssystemet Preadvice kan åkerier föranmäla både containergods och lösgods innan transporten anländer till terminalen. Detta effektiviserar processen och kortar väntetiderna, vilket har positiva effekter på både ekonomin och miljön. Preadvice fungerar lika bra i Portit-miljön som integrerat med andra terminalsystem.

Produktblad

POLO

Genom ett samarbete med Unikie kan vi även tillhandahålla deras POLO app, som hanterar serviceordrar och fakturering i samband med fartygsanlöp, integrerad med Portit.

Produktblad

Möt några av våra kunder inom Hamn och Terminal

Norrköpings Hamn

Smidigare personalhantering med Docker

Åhus Hamn & Stuveri

Förnyat avtal med Åhus Hamn

Aalborgs Hamn

Var är båten?

Hallands Hamnar

Lyckad föravisering

Göteborgs Energihamn

Bunkringsappen gör fartygslivet enklare